Znovuotevření MŠ

07.05.2020

Vážení rodiče,

mateřská škola bude na základě rozhodnutí Rady města ze dne 5.5.2020 otevřena od pondělí 11.5.2020 za zpřísnění hygienických podmínek stanovených MŠMT.

Provoz bude obnoven do konce června 2020 podle Souboru hygienických pokynů pro MŠ.

  • Provoz mateřské školy je upraven: 7,00 - 16,00 hodin
  • Děti nemusí mít při pobytu v areálu MŠ roušku (vnitřní prostory školy, zahrada)
  • Navštěvovat MŠ může dítě, které nevykazuje známky onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel,...)
  • Zákonný zástupce před prvním vstupem do MŠ podepíše  Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ a Čestné prohlášení prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti, čichu,...)
  • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ musí pohybovat vždy v roušce po dobu nezbytně nutnou
  • Děti si do MŠ nebudou nosit osobní věci - hračky, knihy mimo oblečení a obuvi, nebudou si do MŠ nosit žádné jídlo a pití
  • Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek
  • Děti budou od prvního dne provozu MŠ do konce června navštěvovat své třídy, kromě třídy D Dráčci (z personálních důvodů budou děti rozděleny do ostatních tříd, kam budou docházet do konce školního roku)
  • Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy zaniká s termínem znovuotevření školy. Na jiné možnosti čerpání OČR se dotazujte na OSSZ