Kateřina Kindlová - Amálky

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ působí od roku 2016. V MŠ vede kroužek anglického jazyka.           "Kdo si hraje, nezlobí"

Iveta Houdová - Amálky

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ Klicperova působí od roku 2002. V MŠ vede keramický kroužek.     "Kdo si hraje, nezlobí"

Irena Pavlová - Berušky

Dosažené vzdělání - Gymnázium Rakovník a Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ Klicperova působí od roku 1992.
V MŠ zastává pozici zástupce řediteky.

Ivana Vágnerová - Berušky

Dosažené vzdělání - Gymnázium Nové Strašecí a Střední pedagogická škola Čáslav. V MŠ Klicperova v Rakovníku působí od roku 1988.
Od roku 1992 zastává v MŠ pozici řediteky.

Kristýna Andrlová - Berušky

Absolventka SPgŠ Beroun. V MŠ působí od školního roku 2017/2018. Ve školce vede kroužek výtvarné výchovy.

Ivana Čadová - Cipísci

Dosažené vzdělání - Gymnázium Rakovník a Střední pedagogická škola Čáslav. Jako pedagog v MŠ působí od roku 1979. V MŠ vede kroužek keramiky. "Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála"

Jaroslava Nováková - Cipísci

Dosažené vzdělání - Gymnázium Rakovník a Střední pedagogická škola Čáslav. Jako pedagog v MŠ působí od roku 1985. V MŠ vede kroužek pracovní výchovy. "Bible výchovy neexistuje. Dobrým vodítkem může být: Láskou a pravdou se nedá nic pokazit"

Andrea Hoffmannová - Dráčci

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Praha, DiS Nutriční terapeut v Praze. V MŠ Klicperova v Rakovníku působí od roku 2005.
Ve školce vede výtvarný kroužek.
"Naslouchejme dětem"

Lucie Suchá - Dráčci                                                                           

Dosažené vzdělání - Vyšší odborná škola pedagogická v  Praze. V MŠ Klicperova pracuje od roku 2019. Ve školce vede kroužek hry na zobcovou flétnu.

Áťa Klatovská - Emanuelové

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ působí od roku 1990. Společně s pí. učitelkou Hamouzovou vede na této MŠ taneční kroužek. "S úsměvem jde všechno líp."

Mirka Hamouzová - Emanuelové

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Beroun. V MŠ Klicperova v Rakovníku působí od roku 1995. Společně s pí. učitelkou Klatovskou vede na této MŠ taneční kroužek. "Kdyby to bylo možné, chodila bych do školky jako dítě. Protože to nejde, chodím tam jako učitelka."

Margita Bayerová - Ferdíci

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ působí od roku 1985. V MŠ má na starost BOZP a PO. Stará se o areál MŠ. "Mám ráda přírodu a proto v ní trávím každou volnou chvilku."

Alena Folberová - Ferdíci

Dosažené vzdělání - Gymnázium Kadaň a Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ působí od roku 1977. V MŠ vede pěvecký kroužek a stará se o kroniku školy, knihu návštěv a alba školy. "Od dětství jsem chtěla být učitelkou a to se mi splnilo. Práce s dětmi mě těší."