Kateřina Kindlová - Amálky

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ působí od roku 2016. V MŠ vede kroužek anglického jazyka. "Kdo si hraje, nezlobí"

Bc. Karolína Paterová - Amálky

Dosažené vzdělání - SPgŠ Beroun, Západočeská univerzita Plzeň. V MŠ působí od školního roku 2020/2021. Ve školce vede kroužek výtvarné výchovy.

Irena Pavlová - Berušky

Dosažené vzdělání - Gymnázium Rakovník a Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ Klicperova působí od roku 1992.
V MŠ zastává pozici zástupce řediteky.

Ivana Vágnerová - Berušky

Dosažené vzdělání - Gymnázium Nové Strašecí a Střední pedagogická škola Čáslav. V MŠ Klicperova v Rakovníku působí od roku 1988.
Od roku 1992 zastává v MŠ pozici řediteky.

Kristýna Andrlová - Berušky

Absolventka SPgŠ Beroun. V MŠ působí od školního roku 2017/2018. Na této MŠ vede taneční kroužek.

Jaroslava Nováková - Cipísci

Dosažené vzdělání - Gymnázium Rakovník a Střední pedagogická škola Čáslav. Jako pedagog v MŠ působí od roku 1985. V MŠ vede kroužek pracovní výchovy. "Bible výchovy neexistuje. Dobrým vodítkem může být: Láskou a pravdou se nedá nic pokazit"

Ing. Jana Vágnerová - Cipísci

Dosažené vzdělání - SZeŠ, ČZU Praha, SPgŠ Beroun. V MŠ působí od školního roku 2020/2021. Na této MŠ vede taneční kroužek.

Iveta Houdová - Dráčci

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ Klicperova působí od roku 2002. V MŠ vede keramický kroužek. "Kdo si hraje, nezlobí"

Ivana Čadová - Dráčci

Dosažené vzdělání - Gymnázium Rakovník a Střední pedagogická škola Čáslav. Jako pedagog v MŠ působí od roku 1979. "Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála"

Áťa Klatovská - Emanuelové

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ působí od roku 1990. "S úsměvem jde všechno líp."

Mirka Hamouzová - Emanuelové

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Beroun. V MŠ Klicperova v Rakovníku působí od roku 1995. "Kdyby to bylo možné, chodila bych do školky jako dítě. Protože to nejde, chodím tam jako učitelka."

Margita Bayerová - Ferdíci

Dosažené vzdělání - Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ působí od roku 1985. V MŠ má na starost BOZP a PO. Stará se o areál MŠ. "Mám ráda přírodu a proto v ní trávím každou volnou chvilku."

Alena Folberová - Ferdíci

Dosažené vzdělání - Gymnázium Kadaň a Střední pedagogická škola Beroun. Jako pedagog v MŠ působí od roku 1977. V MŠ vede pěvecký kroužek a stará se o kroniku školy, knihu návštěv a alba školy. "Od dětství jsem chtěla být učitelkou a to se mi splnilo. Práce s dětmi mě těší."