Něco o historii:
Proč se říkalo Mateřské škole v Klicperově ulici v Rakovníku, která zahájila svou činnost v roce 1971 YMCA*?

V místech, kde dnes stojí pět třípatrových paneláků v řadě, s bokem vystrčeným do hlavní ulice Čs. legií (pravá strana-směr centrum), stávala dříve Mateřská školka a tomuto místu se říkávalo "U sedmi zlodějů".

Tato školka pak musela ustoupit výstavbě již zmíněných paneláků a všechny děti přestoupily do nově zbudované MŠ v Klicperově ulici. Místní obyvatelé toto místo, ale nazývali zažitým místním názvem "na Ymce". V místech, kde pozemek MŠ sousedí s další zástavbou (proti proudu potoka), totiž kdysi stávala klubovna již zmíněné organizace YMCA, jejíž činnost byla komunistickým režimem v roce 1951 přerušena. Zakázat můžete cokoliv, ale v myslích lidí vše zůstane zakořeněno a nezapomenuto a tak se tomuto místu nadále říkalo "na Ymce" a logicky a zjednodušeně Mateřské škole vzniklé v těchto místech YMCA, třebaže neměla s touto organizací nic společného. Používání tohoto názvu bylo pak nově vzniklou organizací  logicky bráno jako neoprávněné a MŠ se oficiálně jmenuje Klicperova.   Ale pokud se někoho zeptáte na školku YMCA v Rakovníku, každý vás pošle právě sem. Zakázat totiž můžete cokoliv...

*Vysvětlivky k YMCA
Světová organizace YMCA (Young Men's Christian Association) vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem "ztraceným" v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie. Jejím zakladatelem byl tehdy 23 letý obchodní příručí George Williams.
Od druhé poloviny 19. století u nás fungovala prostřednictvím tzv. "Křesťanských spolků mladíků" nebo tzv. "Křesťanských sdružení mládeže". Po několika letech fungování v rámci Čs. legií a poté Čs. armády u se u nás YMCA od roku 1921 rozšířila masově především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších.
Svoji činnost nuceně ukončila v roce 1951 a přes neúspěšné pokusy okolo roku 1968 o znovuzaložení, obnovila svoji činnost až v roce 1990. Česká YMCA byla ustavena v roce 1992 vzhledem k blížícímu se dělení Československé federativní republiky.