Mateřská škola Klicperova Rakovník se nachází v klidném prostředí nedaleko Rakovnického potoka, ale zároveň v centru města. Svou polohou je tak snadno dostupná i pro rodiče z odlehlých částí města. MŠ je právním subjektem od 1.1.1993. Statutárním zástupcem je ředitelka Ivana Vágnerová. 

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. MŠ Klicperova je šestitřídní škola pavilónového typu, čtyři třídy jsou umístěny v hlavní budově a dvě v samostatných pavilonech. Součástí areálu je hospodářská budova a rozlehlá zahrada. 

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od tří do šesti let a jsou umísťovány do věkově heterogenních tříd. Kapacita tříd A,B,C a D je 28 dětí a tříd E a F 24 dětí, čemuž odpovídá materiální a hygienické vybavení.
Celkový počet dětí docházejících do MŠ je 160. Provoz školy zajišťuje 20 zaměstnanců, z toho 13 pedagogických, 1 asistentka, kteří se starají o vzdělávání a denní program dětí v průběhu jejich předškolních let. Součástí školy je školní jídelna. MŠ je v souladu se Zřizovací listiny oprávněna vykonávat doplňkovou činnost. 

Naším nejdůležitějším partnerem je rodina – rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou. 

Úzká vazba na rodinu je nepostradatelnou součástí našeho vzdělávacího programu. Škola v návaznosti na hlavní cíle předškolního vzdělávání klade zvýšenou pozornost na estetickou výchovu.