Otevření MŠ pro děti s povinnou předškolní docházkou

07. 04. 2021

V pondělí 12.4.2021 se otevírá MŠ pro děti s povinnou docházkou.

Provoz MŠ bude od 7,00 do 16,00 hodin. Děti budou ve stálých skupinách. Nemusí mít roušky ani respirátory.

Děti budou 2x týdně testovány, vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7,00 do 8,00 hodin, respektive 1. den nástupu do MŠ (počítejte s časovou rezervou na provedení testu minimálně 20 minut).

Děti, které prodělaly onemocnění COVID 19 a doloží pozitivní test ne starší 90ti dnů, se po tuto dobu testovat nemusí.

MŠ bude otevřena i pro mladší děti rodičů profesí IZS.

Děti IZS – určené profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele nejpozději v den nástupu do MŠ.

Do školky nebudou přijímány s těmito příznaky:

 • zvýšená teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztráta chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma, ucpaný nos
 • bolest hlavy

O případných změnách Vás budeme včas informovat.