Respirátory

22.02.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci vstupujte do budovy mateřské školy s nasazeným respirátorem.

V šatně se zdržujte po dobu nezbytně nutnou a v omezeném počtu (1 dítě - 1 dospělá osoba).