Úprava platby školného

20.05.2020

Z důvodu uzavření MŠ v době nouzového stavu došlo k úpravě placení školného dle vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání §3 odst. 2 a §6 odst. 5 a to takto:

měsíc březen 2020       400,- Kč ( 2 týdny docházka, přeplatek +200)

měsíc duben 2020           0,- Kč ( docházka 0)

měsíc květen 2020       400,- Kč ( 3 týdny docházka, přeplatek +100)

měsíc červen 2020       100,- Kč ( 4 týdny docházka, vyrovnání přeplatku +300)