Předzápis a zápis do MŠ

08. 04. 2020

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/rakovnik-klicperova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:
- tisk vyplněné žádosti
- tisk čestného prohlášení k očkování
- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
- pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte, nejpozději do 12.5.2020 do 15,00 hod., do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:
- do datové schránky školy - 2msiw5h
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) - reditelna@ms-klicperova.cz
- poštou
- v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole

 

Další možnost zápisu:

v případě, že se nechcete registrovat (předzapsat), stáhněte si z webových stránek školy a vyplňte si žádost, evidenční list a čestné prohlášení.

Vyplněné a podepsané formuláře, a to včetně kopie očkovacího průkazu a rodného listu, zašlete -

- do datové schránky školy - 2msiw5h
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) - reditelna@ms-klicperova.cz
- poštou na adresu Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904, 26901 Rakovník.

Ředitelka školy bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí či nepřijetí dítěte dle kritérií pro přijímání dětí do MŠ.

O přijetí či nepřijetí dítěte budeme informovat zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách MŠ.

V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 775 242 429.

 

 Žádost o přijetí a Evidenční list si můžete stáhnout zde na webových stránkách v kolonce O škole - Ke stažení