Indiánský dětský den

11. 06. 2018 | Kategorie: Žáci, Rodiče, Učitelé

MDD letos děti oslavily po indiánsku.

Krásný program na školní zahradě nenarušila ani blížící se bouřka a děti si všechno moc užily.