Album - Indiánský dětský den

MDD letos děti oslavily po indiánsku.

Krásný program na školní zahradě nenarušila ani blížící se bouřka a děti si všechno moc užily.